Praktisk

Kia Alumni åbner for tilmeldinger i starten af 2017.

Kia Alumni er medlemsbaseret, dvs at du, helt tilsvarende fx en VL-gruppe, betaler et årligt medlemsgebyr.

Hvis du har været i træning hos Roxana, kan du ansøge om at blive medlem i Kia Alumni.

Hvis du er interesseret i at høre mere om Kia Alumni, så kan du melde din interesse her. Du vil blive kontaktet med mere uddybende information om optagelse som medlem i Kia Alumni. Din tilmelding er uforpligtende, den sikrer bare at du får mere information når klubben lanceres.

Ja, jeg er interesseret i at høre mere om Kia Alumni!

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Kia Alumni – En medlemsklub for performere

Kia Alumni er en træningsklub i energi, performance og lederskab. Der er et eksklusivt medlemsbaseret forum for alumnier, dvs for dig, der har været igennem et eller flere forløb hos Roxana Kia.

Den stærke performer bliver kun god gennem træning. Det er som at spille et instrument.

Du er dit eget instrument og det er dig selv, der spiller på det. For at spille brillant og skabe resonans i publikum, enten som solist eller i et orkester, kræver det kontinuerlig øvelse og træning. Selv verdens bedste formidlere og topledere træner og har knyttet en performance-træner til sig. Roxana træner mange sådanne topperformere og med Alumni-klubben overfører Roxana sine erfaringer med kontinuerlig træning til et klub-format, der gør det tilgængeligt for alle der tidligere har trænet hos Roxana.

I Kia Alumni tilknyttes du som medlem en lille, eksklusiv og fortrolig gruppe på dit performance-niveau. Alle grupper guides af Roxana, får metoder til at træne og omsætter medlemmernes egne erfaringer. I gruppen træner vi både specialiserede værktøjer og individuelle udfordringer, som for eksempel en keynote præsentation, du har brug for at fintune. En alumnigruppe kombinerer det bedste fra en god VL- gruppes erfaringsudveksling og fortrolighed, med en træningsklubs praksis og fokus på at træne dit lederskab og din performance.

Forsæt din træning

Lær af hinanden og få sparring i netværket
I gruppen udvikles et intimt kendskab til hver medlems muligheder og ressourcer og du kan trække på andre lederes og performeres viden og erfaring.

Træn med Roxana og deltag i arrangementer
Som medlem får du adgang til at deltage i alumni-programmet med løbende events og master classes ved Roxana Kia, hvor du kan fortsætte med at udvikle dine værktøjer og kompetencer.

Træn personligt og konkret
I Kia Alumni kan du træne dine personlige værktøjer til autentisk, sikker og resultatskabende performance. Og du kan optimere og træne dine helt konkrete præsentationer, foredrag og andre performances og dit personlige lederskab.

Hent inspiration
Du før løbende inspiration til dig selv, din virksomhed og til dine medarbejdere fra Alumniets andre ledere og formidlere og fra den løbende undervisning og input af Roxana.