Led med formål og skab bevægelse
Når du vækker det dybere formål i dit personlige lederskab, får du fundamentet for klarhed – dit indre kompas.

En bølge af uvished og forandring skyller for tiden gennem bestyrelseslokaler og direktionsgange over hele verden. Virksomheder og CEO’s stiller grundlæggende spørgsmål til deres organisationers evne til at involvere, inspirere og motivere ansatte, der leder efter et formål. Kun på den måde bliver det muligt at genskabe tilliden hos kunder, der higer efter ansvarlig adfærd, bæredygtig, etisk og inspirerende forretningspraksis.

Stress og manglende sammenhæng siver stille ind på direktionsgangene – ikke på grund af arbejdspres, men fordi der mangler på mening, formål og retning. Forretningsledere, centrale beslutningstagere og andre top-performere er begyndt at stille spørgsmålstegn ved deres egen forståelse af formål – af hvad det i virkeligheden vil sige ”at lede”.

Roxana Kia er en katalysator, der kan hjælpe dig til at finde dit dybere formål med dit lederskab. Hun guider dig til at forstå, hvordan dette omsættes til personlig adfærd og strategiske handlinger, og hvad du kan begynde at gøre nu for at ændre og rette op på kursen. Du vil opnå en forstærket, personlig resonans, der vil gøre dig i stand til at re-kalibrere dine mål – både som leder og i dit liv.

Du vil blive mere bevidst om, hvordan du interagerer med dine omgivelser – og hvordan du kan bringe din unikke drivkraft og momentum til enhver situation.