Energy Management for let og ubesværet performance
Du vil blive trænet i at fastholde en bevidst energibalance, så du kan maksimere din umiddelbare impact og undgå at blive offer for manglende tid, arbejdspres og udfordringernes kompleksitet.

Energi er smitsom, både i forhold til din egen trivsel, dine relationer – og hvad du kan opnå i dit liv. For at finde frem til et konsistent og autentisk højt performanceniveau, skal du være ekstremt bevidst om dine egne energier, og hvordan du bruger, styrer og påvirker energierne omkring dig.

Det kan være svært at optimere sin energi, når man har med høj kompleksitet, store udfordringer og en bred vifte af modsatrettede behov og forventninger at gøre. Mange top-performere befinder sig konstant i spotlyset og har derfor en naturlig tendens til at ”brænde ud”.

Roxana guider dig ind i et felt af præcisionsstyret og selvbevidst energi og hjælper dig med at skabe en ideel balance mellem energierne i dit lederskab, dine ”spotlight moments” og din interpersonelle implementering af agendaer.