Personlig impact,
der giver genlyd
i hele organisationen

 

Sæt et positivt, personligt præg på ledelse, formidling, teamwork eller målsætning i din organisation – uanset størrelse.

De intensive og stærkt inspirerende forløb er et optimalt omdrejningspunkt for en bred vifte af virksomhedens udviklings- og transformationsprocesser – både som personlig motivator, inspirationskilde og garanti for, at alle ledere og medarbejdere deler mind-set og taler samme sprog.

Roxanas speciale er at styrke lederteams, så det får en direkte positiv effekt i hele organisationen.

Eksempel på forløb

  • Optimering af lederteams
  • Udvikling af impactfulde kick-off dage
  • Præsentationsteknik
  • Organisationens formål omsat til vækst-strategi
  • Forandringsledelse – skab følgeskab!
  • Ledere! Op på ølkassen og inspirer!

Roxana Kias virksomhedsforløb adskiller sig fundamentalt fra traditionelle management konsulenters tilgang. Roxana retter et direkte fokus på resultater her og nu og de på mennesker, der er involveret i at skabe resultaterne.

I modsætning til lange, omkostningstunge processer, rapporter og anbefalinger om mulige tiltag og organisatorisk omstrukturering arbejder Roxana Kia direkte med at motivere, inspirere og styrke den enkelte med ansvar for at effektuere de nødvendige forandringer.

Det betyder, at alle de traditionelle, langsigtede organisatoriske udviklingsprocesser ikke længere er nødvendige. I stedet baner denne person-centriske og handlingsfokuserede tilgang vejen for store besparelser på økonomi, tid og ressourceforbrug. Samtidig bliver organisationen udstyret til at opnå resultater langt ud over det forventede.

Forløbene tilpasses altid til de specifikke behov i din organisation, til menneskene i den og de udfordringer, I står overfor.