Personlig impact, der giver genlyd i hele organisationen.

Styrk lederteamet– styrk din virksomhed.

Forløbet henvender sig til lederteams i din virksomhed eller organisation – f.eks. ledergrupper, direktioner, bestyrelser eller netværker. Dit team kan være sammensat af mennesker med vidt forskellige sindelag og ledelsesbaggrunde. Alle virksomheder kan drage fordel af forløbet – uanset størrelse og branche.

Hvornår er et virksomhedsforløb relevant for min virksomhed?
Dit team står foran en afgørende præsentation. Det kan være startskuddet til udrulningen af en ny strategi, en ny mission/vision eller måske et oplæg til inspiration. Budskabet kommer til at nå tilhørerne, så de husker det – og tager det med sig i deres arbejde.

Teamet lærer at stå sammen, undgår silotænkning og spiller hinanden endnu stærkere.

En anderledes tilgang
Min tilgang til ledelse er fundamentalt anderledes end, hvad man ellers ser hos traditionelle konsulenter.

Mit fokus ligger på den individuelle leder og dennes rolle i teamet. Jeg sætter hver enkelt leders personlige styrke i scene. Vi får teamets forskelligheder til at spille tæt sammen og opbygger gensidig indlevelse og tillid indadtil. Udadtil kommer teamet til at fremstå forenet og troværdigt. Det skaber handlekraft og stærke budskaber.

Sådan kommer dit team til at motivere medarbejdere og flytte din organisation fremad. Mod bedre resultater.