I månedsvis har vi opholdt os i det virtuelle univers. Som digitale astronauter har dine ansatte svævet vægtløse rundt i Zoom-galaksen og vinket til kollegaer og dig, deres leder, på skærmen.

Slår dørene op

Nu lander astronauterne igen – foran din virksomhed.

De slår dørene til rumskibene op og vandrer konfuse ind på kontorerne, stadig med en fornemmelse af vægtløshed i kroppen og skærmformede ansigter. Og de ruller ikke bare leende hen til skrivebordet og åbner et Word-dokument, som om de lige er hoppet af vandrutsjebanen i Lalandia. Det har ikke været nemt. Ifølge en undersøgelse af CFL, ”Coronakrisens påvirkning af medarbejderes mentale sundhed” er den mentale sundhed og trivsel forværret ganske betragteligt.

Som leder står du i en helt ny situation, som ikke er set i flere generationer. Det er en stor udfordring.

Virksomhedens ansatte har brug for energi og motivation for at komme helt ud af rumdragterne og trygt tilbage på kontoret. De har brug for at blive set og forstået; de har brug for at blive mødt. De har brug for at socialisere igen, måske på ny måde. Og – de har brug for igen at føle og forstå, hvorfor de arbejder netop i din virksomhed; de har brug for at mærke virksomhedens formål.

Deres øjne kommer til at hvile på dig. Som leder er du eksponent for – og formidler af – virksomhedens formål. Dine ansatte har brug for at høre og budskabet og forbinde sig til dét, der driver. De har brug for autentisk, formålsdrevet ledelse.

Formålsdrevet ledelse

Essensen for en formålsdrevet leder er at kende og leve organisationens dybere formål – dens ”hvorfor”. Formålet er den uomtvistelige forskel som virksomheden er drevet af at gøre. Og samtidigt forstår lederen at koble sit eget formål krystalklart og uløseligt til virksomhedens overordnede formål.

Min erfaring fra 25 års executive coaching viser utvetydigt, at de mest effektive ledere er dem, der forstår at udtrykke deres eget brændende ønske om at gøre en forskel igennem virksomheden. Ud fra dette autentiske standpunkt kommunikerer og repræsenterer lederen sine strategier og samler alle sine medarbejdere omkring virksomhedens dybere formål. Lederen bygger en kultur, hvor alle medarbejdere kan engagere sig og bidrage til dette formål, ud fra hver sit mandat. Det skaber markant øget tillid.

Og tillid er overraskende effektfuldt: Neuroøkonom Paul J. Zak har i “Trust Factor” kortlagt de store positive konsekvenser af høj tillid for medarbejderes trivsel ved at sammenligne virksomheder med en kultur præget af høj tillid med virksomheder med lav tillid:

– 106 % har mere energi

– 76 % er mere engagerede

– 50 % er mere produktive

– 50% er mere loyale

– 88 % er mere tilbøjelige til at anbefale virksomheden til familie og venner som en god arbejdsplads.

Formålsdrevet ledelse kræver, at lederen kender sig selv, sine medarbejdere og sin organisation. For mange ledere forudsætter det træning og refleksion. Jeg har talt med og coachet mange topledere i denne Covid-19 periode, og jeg er i fuld gang med at gøre endnu flere klar til genåbningen – eller nærmere, genopbygningen. Det, som går igen, er behovet for at stå troværdigt og autentisk i mødet med de tilbagevendende medarbejdere.

Husk dig selv

Mange topledere har været på ekstremt hårdt arbejde i Covid-tiden. En forudsætning for at kunne stå troværdigt, når du møder astronauterne, der lander fra cyberspace, er, at du selv har energi og styrke. Det er en helt ny tid, der kræver hele dit nærvær, din energi og din emotionelle intelligens. Nøglen er, at du som leder forbereder dig godt: styrker, fornyer og opbygger din egen energi og integritet. Nærvær er ikke noget, du bare har. Det er noget, du træner.

Sikkert tilbage

Selv når du er lykkedes med at få sat den rigtige kurs, vil der naturligvis opstå udfordringer, som ikke kan forudsiges. Det er en helt ny situation, vi står i sammen. Det kræver robusthed, sund fornuft og rummelighed, og at du møder sine ansatte i øjenhøjde. Med autentisk, formålsdrevet kommunikation er du stærkt rustet til de situationer. Det gælder både, hvis du er en leder, der går i fronten eller hvis du er en leder, der bakker op som en støtte bagved.

Det kan koste virksomheden dyrt ikke at prioritere genåbningen højt – og der er meget at vinde ved at gøre det rigtigt. Og det starter med en investering i dig selv.

Hjælp dine ansatte med at navigere rumskibene sikkert tilbage. Mød dem som mennesker. Byd dem velkommen tilbage til Jorden.

Tilbage til jeres virksomhed.

Vi kan hjælpe dig.

læs mere om vores forløb og 1:1 sessioner her:

Executive coaching

Impact Leader Program

Impact Communicator

Mere om emnet:

Kort Explainer video om “Culture of Trust”  af Paul J. Zaks