Selvtilliden ingen tvivler på

De fleste topledere har selvtilliden i orden og helt styr på at tale foran andre. Det gjaldt også ham, jeg mødte for nogle måneder siden. Men han havde en udfordring, som gjorde det svært at få ledergruppen omkring ham med ombord på en svær og risikofyldt strategi. Og der var netop brug for, at alle ledere tog fuldt ejerskab for den nye strategi, hvis den skulle lykkes.

Det var ikke fordi, lederne udviste modstand. De kunne godt se fordele med strategien og havde stor respekt for CEO’en. CEO’en havde masser af autoritet og troværdighed, han havde god relation til sine ledere – men det var svært for ham at skabe den nødvendige tillid for at få de alle til at bakke 100% op og tage ejerskab over strategien både som ledergruppe og individer. Det arbejdede vi sammen med i et udviklingsforløb med fokus på opbygningen af tillid.

CEO’en var klar til at gå forrest, men uden tillid er det svært at få følgeskab. For at give andre lyst og mod til at følge med, er det essentielt at både være troværdig og personlig. Ledergruppen havde helt enkelt brug for mere end store ord. De havde brug for at mærke mennesket i deres CEO for selv at kunne gå helhjertede i spidsen for den nye strategi. Og der skulle en god historie til at skabe den nødvendige tillid.

Teenageren

Her kommer teenageren ind i billedet. En historie fra CEO’ens eget liv som far, gav den nye strategi nerve. Som mange andre fædre havde han kæmpet med ærgrelse over en teenager, som tilsyneladende ikke rigtig gad noget som helst. Indtil han selv ændrede adfærd og vovede at vise datteren tillid frem for at være irriteret. Så skete der det, at hun begyndte at tage ansvar, bidrage til familien og gøre noget aktivt ved sine egne drømme. En relation blev forandret og en udvikling sat i gang.

Denne historie blev omdrejningspunktet for CEO’ens præsentation for ledergruppen. Og fordi det var hans egen selvoplevede historie, kunne han fortælle den ærligt og engagerende. Det krævede en del øvelse forinden, for det var nyt for ham at inddrage sig selv på den måde. Med historien blev han et levende eksempel på dét, han selv efterspurgte: Modet til at stå frem og tage en risiko, stå frem for at skabe forandring. Han gik fra at fortælle sit hovedbudskab, til at være sit hovedbudskab. Det blev et vigtigt vendepunkt for hans relation til lederne, som blev berørte og bevægede af historien og kunne genkende sig i hans kamp med datteren. I stedet for at udvise modstand og skepsis fandt de gejsten til at sammen, kæmpe aktivt for den nye strategi. I dag har virksomheden en væsentligt stærkere ledergruppe og en kultur, hvor historier fra hele organisationen bliver delt og skaber læring. Det var ikke sket uden tillid til hinanden og det fælles mål, og den tillid startede med, at CEO’en turde bringe sig selv i spil.

Brug dig selv.

CEO’ens fortælling og vores arbejde med at folde den ud er et eksempel på, hvor stærke personlige historier kan være i ledelsesarbejdet. Som leder kan du fortælle fire arketypiske historier i din ledelse:

Triumfen: Historien om en præstation, der gør dig stolt. Det kan være et resultat, du har opnået, eller en situation, hvor du havde modet til at satse på noget. Det kan både være din, andres eller alles triumf.

Tragedien: Historien om en fortrydelse. Det kan være en gang, du ikke havde modet til at gøre det, der skulle gøres. Eller det kan handle om noget, der skete med dig eller på grund af dig. Du har bearbejdet det og lært noget essentielt.

Spændingen: Historien om konflikter mellem loyalitetsforhold, værdier eller forpligtelser, som du enten lykkedes eller mislykkedes med at navigere i. Uanset om udfaldet var det ene eller det andet, lærte du noget vigtigt.

Transitionen: Historien om en ændring. Det kan være forandring, du blev tvunget til, eller som du selv valgte, hvor noget ændrede sig radikalt.

Vil du vide mere om, hvordan du kan bruge dig selv og dine egne historier til at styrke din ledelse? Skriv en mail til roxana@roxanakia.dk – så arrangerer vi et møde.

Du kan få mine artikler direkte i dit LinkedIn Feed ved her.

Læs mere om vores åbne kurser her:

Impact Communicator