Hvis du vil skabe følgeskab i dit personlige lederskab, kan du ikke komme udenom at byde på dig selv personligt. Dine medarbejdere skal kunne mærke dig, og at det, de mærker, er ægte. Lad andre mærke, hvem du faktisk er.

Vis mennesket bag lederskabet, rollen eller funktionen. Fortæl historier. Duk op, der hvor problemerne og udfordringerne huserer. Vis, at du kan tage det tungeste læs, når det brænder på.
Interessér dig oprigtig for dine medarbejderes drømme, håb, interesser, bekymringer og frygt. I stedet for at f.eks. præsentere en forandringsstrategi, som de skal byde ind på, lyt til deres følelser og tanker omkring det, inden du engagerer dem. Mennesker lytter altid gennem et filter af følelser, tanker og overbevisninger. Derfor hører de egentlig aldrig helt, hvad du siger. Hvis du lytter ind til deres filter, vil en ægte kontakt opstå. Når du kommunikerer, internalisér det, du vil sige i dig selv, så det virker autentisk.

Ager altid på det, du lover at gøre.

Disse er nogle af de mekanismer, der opbygger tillid.

Mennesker følger mennesker. De følger dig ikke på grund af dit cv, din viden eller det, du kan. De følger dig så meget, som de har tillid til dig. Jo mere tillid, jo mere vil de investere sig selv personligt og tage risici. På denne måde bevæger du dig væk fra at motivere f.eks dine medarbejdere, hen imod hellere at opbygge tillidsfulde relationer, hvor de selv kan mærke, at det giver mening at gøre det der ekstra.

Tillid er lim i relationer. Dybden af tilliden er afgørende for, hvor langt dine medarbejdere, medlemmer, kunder eller elever frivilligt er villige til at følge dig.